błąd

błąd
1. Błąd w sztuce «zaniedbanie czegoś podczas wykonywania zawodu lub jakichś profesjonalnych zadań, zwykle z powodu nieprzewidzenia złych skutków»: (...) została inwalidką, utraciła zmysły, ale nie potrafiła dowieść powiązania tych faktów z procesem leczenia i ewentualnym błędem w sztuce medycznej. Metr 12/02/2001.
2. Czeski błąd «błąd polegający na przestawieniu sąsiednich liter lub cyfr»: Gdyby Burhardt pojawił się pół godziny później, nic złego pewnie by się nie wydarzyło (...) dziadek zdążyłby się odpowiednio przygotować, również mentalnie, do ceremonii odbioru renty. Nie denerwowałby się i nie popełniłby tego nieszczęsnego czeskiego błędu, kiedy kaligrafował swoje imię i nazwisko poślinionym kopiowym ołówkiem na kwicie podsuniętym przez Burhardta. M. Ziomecki, Lato.
3. Wprowadzić kogoś w błąd «udzielić komuś mylnych informacji, stając się przyczyną czyjegoś błędnego mniemania o czymś lub o kimś»: W badaniach nad hipnozą okazało się, że osoby badane symulujące trans hipnotyczny potrafiły wprowadzić w błąd nawet bardzo wytrawnych zawodowych hipnotyzerów. J. Brzeziński, Metodologia.
4. Wyprowadzić kogoś z błędu «sprostować czyjeś mylne mniemanie o czymś lub o kimś»: Pierwsze dni w nowej pracy to prawdziwy horror. Aż bolą mięśnie od uśmiechania się do wszystkich nowo poznanych. Jeżeli myślałaś, że najważniejsze jest, by wszyscy pokochali cię od pierwszego wejrzenia, to musimy wyprowadzić cię z błędu. Cosm 11/2000.
Metoda prób i błędów zob. metoda 2.
Sadzić błędy zob. sadzić.

Słownik frazeologiczny . 2013.

Игры ⚽ Поможем написать реферат

Look at other dictionaries:

  • błąd — {{/stl 13}}{{stl 8}}rz. mnż I, D. błędu, Mc. błędzie {{/stl 8}}{{stl 20}} {{/stl 20}}{{stl 12}}1. {{/stl 12}}{{stl 7}} niezamierzone odstępstwo od normy, obowiązującej reguły, zasady; pomyłka : {{/stl 7}}{{stl 10}}Zrobić błąd, popełnić błąd. Błąd …   Langenscheidt Polski wyjaśnień

  • blad — blad·der·et; blad·dery; blad·ed; blad·er; blad·ing; blad; blad·der; mul·ti·blad·ed; …   English syllables

  • blad — sb., et, e, ene, i sms. blad , fx bladplante, bladkiosk …   Dansk ordbog

  • blad — /blad/, n. Advertising Informal. a flier or other promotional material distributed by a company to sell a product. [1930 35; perh. BL(URB) + AD] * * * …   Universalium

  • blad — <Adj.> [eigtl. = (auf)gebläht] (österr. ugs. abwertend): dick, von großer Körperfülle …   Universal-Lexikon

  • blad — (österreichisch umgangssprachlich abwertend für dick) …   Die deutsche Rechtschreibung

  • blad|ed — «BLAY dihd», adjective. having a blade or blades …   Useful english dictionary

  • blad|er — «BLAY duhr», noun. a person who skates using blades: »“Every weekend it s a battle between the cyclists and the bladers” (Time) …   Useful english dictionary

  • błąd — m IV, D. błędu, Ms. błędzie; lm M. błędy 1. «niezgodność z obowiązującymi regułami pisania, liczenia, wymowy itp.; odstępstwo od normy; pomyłka» Błąd ortograficzny, gramatyczny. Błąd zecerski. Błąd wymowy. Błąd w rachunku. Rysunek pełen błędów.… …   Słownik języka polskiego

  • Blad — Simon Blad Relief von August Vogel Das Grabdenkmal für Simon Blad auf dem Berliner Friedhof Gestaltung: Ludwig Hoffmann …   Deutsch Wikipedia

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”